-

Alapítványi ösztöndíj pályázat

alapitvany-tmb.jpgA Petőfi Jövőjéért Alapítvány 2021. évi ösztöndíj pályázata.

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
– a Petőfi Jövőéért Alapítvány pályázata –

 

A Petőfi Jövőéért Alapítvány pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Általános Iskola (1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.) tanulói számára.
 
1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA és LEBONYOLÍTÓJA
Petőfi Jövőéért Alapítvány (1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.)

1.2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Petőfi Sándor Általános Iskola (1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.) 7.-es és 8.-os diákjainak ösztöndíja.

1.3. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, hogy az iskola 7.-es és 8.-os kiemelkedő képességű és tanulmányi eredményű, tehetséges tanulóinak továbbtanulásához ösztöndíj formájában támogatást nyújtson.
A pályázat elbírálása után a kiválasztott gyermekek a tanév során ösztöndíjban részesülnek.

Olyan pályázókat várunk, melyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
- 2021/2022-es tanévben iskolánk 7.-es vagy 8.-os tanulója.
- Előző év végi tanulmányi eredménye 4,5 feletti.

2.1. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS MÓDJA

  1. A pályázat résztvevője (továbbiakban: Pályázó) lehet minden Petőfi Sándor Általános Iskola (1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.) tanulója, aki a 2020/2021-es tanévben iskolánk 7.-es vagy 8.-os tanulója. A Pályázati Adatlap megtalálható az Alapítvány honlapján, Facebook oldalán és az iskolai faliújságján, valamint az iskola honlapján is. A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  2. A pályázaton való részvétel díjmentes.
  3. A pályázathoz szükséges a Pályázati Adatlap hiánytalan kitöltése és a határidőn belüli leadása Nyírőné Baricz Gabriellának, a Kuratórium elnökének.
  4. A pályázathoz mellékelni kell a 2020/2021. év végi bizonyítvány másolatát.
  5. A 2020/2021-es tanévben a tanulmányi versenyeken, sportversenyeken esetlegesen elért eredményekről szóló igazolást, vagy annak másolatát szintén mellékelni kell.

2.2. A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
A pályáztató kizárja a pályázatból a Pályázót és pályázatát, ha:
- a pályázatot és annak mellékletét a beadási határidő után nyújtotta be,
- a Pályázó nem felel meg a pályázati feltételekben foglalt kritériumoknak.

3. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA:

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021. szeptember 20.
A pályázat leadásának határideje: 2021. október 7., 12:00 óra
A pályázat elbírálása: 2021. október 15.
A pályázat eredmények kihirdetése, kiküldése:           2021. október 20.

4. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSA
A pályázók az esetleg felmerülő kérdéseiket a petofialapitvanygmail.com e-mail címen tehetik fel, a beadási határidő lejárta előtt.

5. AZ ÖSZTÖNDÍJJAL ELNYERHETŐ ÖSSZEG
Az ösztöndíjjal elnyerhető éves összeg 10.000.- Ft-tól 40.000.- Ft-ig terjed.
Az elnyerhető összeg nagysága függ a tanulmányi eredménytől, az esetleges tanulmányi versenyeken, sportversenyeken elért eredménytől.

9. AZ ÖSZTÖNDÍJ FIZETÉS MÓDJA
Az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik az iskolában.

 

Budapest, 2021. szeptember 10.

Petőfi Jövőéért Alapítvány

 

Letölthető pályázati lap