Általános adatok

Az iskola neve
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola

Az iskola címe
1116 Budapest, XI. kerület Kiskőrös u. 1.

Az iskola OM azonosítója
034974

Az iskola beiskolázási körzete

Az iskola fenntartója
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor utca 32.

Az intézmény felügyeleti szerve
Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete
1113 Budapest Bocskai út 39-41.

Az intézmény jogállása
Önálló jogi személy.

Az iskola alaptevékenysége
szakágazati besorolás

  • alapfokú oktatás (852010)

Alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége

  • általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (801214)
  • sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (801225)
  • napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) (805113)
  • iskolai intézményi közétkeztetés (552323)
  • diáksport (924036)