-

Kopogtató

Forums: 

kopogtato-tmbSzeretettel várjuk az érdeklődőket az online Kopogtató foglalkozásokon!

 

 

kopogtato-kis

 

A Kopogtató című rendezvénysorozatunkat az óvodásoknak és szüleiknek szánjuk, lehetőséget adva arra, hogy az érdeklődők, a majdani elsős diákok és szüleik bepillanthassanak iskolánk életébe, megismerkedhessenek a leendő tanító nénikkel. A járványhelyzet miatt jelenleg online tájékoztatókat tervezünk:

 

Online Tájékoztatók

2020.
november 30. (hétfő), 16.30
Beiskolázási program, pedagógusok bemutatása
https://meet.google.com/itz-qpgc-dvh
2021.
január 25. (hétfő), 16:30
Beiratkozást segítő program, iskolaérettség
https://meet.google.com/mai-sdti-ikw

Mindenkit szeretettel várunk az online térben is!

 

A 2021/22-es tanévben a következő osztályok indítását tervezzük:

  • 1.a idegen nyelvi reál osztály
  • 1.b művészeti osztály
  • 1.c idegen nyelvi reál osztály.

Az osztályok indítása, kialakítása a jelentkezők számától függ.

Leendő első osztályos szülők részére szervezett szülői értekezlet időpontja
2021. május 31. hétfő, 16:30 óra

További információ kérhető
dr. Pereszlényiné Kocsis Éva intézményvezetőtől
Salamon Péterné intézményvezető-helyettestől
Telefon: +36 1 208-4408, +36 1 208-4028  
E-mail: infopetofisuli.ujbuda.hu

 

Iskolánk bemutatása

Iskolánk 1828 óta működik. Dél-Budán, Albertfalva központi részén, a Fehérvári út és a Sáfrány utca között helyezkedik el, a Kondorosi úti uszoda szomszédságában.
Könnyen megközelíthető a 18-as, 41-es és a 47-es villamossal, valamint a 7-es, 114-es, 213-as, 214-es autóbusszal.
A környezet kertvárosi jellegű. Épületegyüttesünk, felújított udvarunk, sportpályáink, torna­csarnokunk csendes zöldövezetben található.

Hitvallásunk: „Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.” (Örkény I.)

Célunk, hogy a tanulók életkori sajátosságait is figyelembe véve, kitűnő színvonalú nevelést-oktatást biztosítsunk.
Az ehhez vezető utat a személyiségfejlesztésben és a barátságos, biztonságot nyújtó légkörben látjuk. A jó légkörben, kedvvel végzett munka megsokszorozza a tudást.

Pedagógiai munkánk középpontjában hat terület áll:

1. Tehetséggondozás
Intézményünk elkötelezett a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatásában.
Célunk, hogy a gyerekek saját képességeiket a lehető leghatékonyabban használják, tanulják meg elfogadni és elfogadtatni tehetségüket.

2. Differenciált készségfejlesztő nyelvoktatás
A nyelv tanítását első évfolyamon kezdjük szakköri keretben, majd negyedik évfolyamtól a Pedagógiai programunk által meghatározott óraszámban biztosítjuk a tanulók továbbhaladását.
Idegen nyelvi reál osztályainkban heti egy órában előkészítjük a kötelező nyelvoktatást.
Ötödik évfolyamtól nívócsoportokban tanítjuk az idegen nyelvet (angol vagy német nyelv).

3. Érzelmi-művészeti nevelés
A művészet az emberi lélek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze. A művészeti, érzelmi nevelés célja a személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás.  A művészeti irányultságú osztályainkban emelt szinten oktatjuk a művészeteket, ami magában foglalja az emelt szintű ének-zenei képzést, a képzőművészeti oktatást, és a tánc- és mozgás tanítását is. Délután diákszínpad, modern tánc, és énekkar várja a tanulókat. Iskolánkban működik a Petőfi Musical Stúdió, mely elsőtől nyolcadikig várja diákjainkat.

4. Teljes körű egészségnevelés
Célunk, hogy egészséges életmódra neveljük gyermekeinket. Fontos, hogy az iskola a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. Ezt segíti a mindennapos testedzés program, mely kiegészül délutáni választható foglalkozásokkal. Gyógytestnevelő segíti munkánkat, gyógyúszással is kiegészítve a tanulók testedzését. Az almaprogramban való részvétel biztosítja gyermekeink napi vitaminszükségletét.

5. Környezettudatos nevelés-oktatás
Az iskolai munka minden területét áthatja a környezettudatos nevelés-oktatás. Munkánk eredményeként megkaptuk az „Ökoiskola” címet.

6. Természettudományos nevelés
Az iskolánkból kikerülő tanuló rendelkezik a korszerű társadalom- és természettudományi, esztétikai, technikai és életviteli általános műveltség alapjaival, valamint az információs kultúrával. Minden gyermeknek megadjuk a lehetőséget, hogy képességének megfelelően teljesítsen.

 

 

Iskolánkban négy osztálytípus közül választhatnak a szülők, tanulók:

  • A humán – reál (általános) osztályainkban a matematika és az anyanyelv oktatására tesszük a hangsúlyt.
  • A nagy hagyományokkal bíró zenei képzést a művészeti irányultságú osztályokban, komplex tehetséggondozással egészítjük ki.
  • Az idegen nyelvi, reál osztályainkban heti egy órában előkészítjük a kötelező nyelvoktatást.
  • A reál - informatika osztályunkban biztosítjuk az informatikaoktatást, és emelt óraszámban a matematikát.

Az osztályok indítása, kialakítása a jelentkezésektől is függ.

Iskolánk 4 számítástechnika szaktanteremmel rendelkezik. Természettudományi előadók, szaktantárgyi termek, a 2018-ban megújult 600 m2-es tornaterem, a birkózásra is alkalmas kis tornaterem várja a tanulni, sportolni vágyó gyerekeket. Ez lehető­séget ad arra, hogy tanulóink bontott csoportban tanuljanak.

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek

A nevelést, az oktatást segí­ti könyvtárunk, szélessávú Internet hozzáférési lehetőségünk, számítástechni­kai szaktantermeink. A szabadidő eltöltését nagyméretű sportcsarnok, szabadtéri sportpályák, műfüves pálya segíti.

Délutánonként tehetséggondozás és felzárkóztató jellegű korrepetálások vehetők igény­be. A foglalkozásokat 16-17 óráig biztosítjuk a tanulók részére.
A színészmesterség iránt érdeklődők a 20 éves múltra visszatekintő Petőfi Musical Stúdió munkájában vehetnek részt, ahonnan számos vezető budapesti és vidéki színház színészei kerültek ki. A stúdió munkájába az érdeklődők már első osztálytól bekapcsolódhatnak. Egyéni és csoportos hangképzésben énekórákon vehetnek részt és táncolhatnak a stúdió tánckarában.

Hangszeres oktatást a Weiner Leó Zeneiskola biztosít iskolánkban.

Ápoljuk hagyományainkat: diákönkormányzati nap, kerületi nap, adventi készülődés, osztály­előadások (karácsonyi, anyák napi műsor), templomi karácsonyi koncert, hajókirándulás, farsang, gyermeknap, erdei tábor, nyári táborozások, ballagás, koszorúzás a Petőfi-szobornál és iskolánk „Petőfi-falánál”. Igyekszünk a sokszínű iskolai programokba bevonni - az életkori sajátossá­gokat figyelembe véve - a diákság egészét.

Alsó tagozaton szakmájukat értő, összeszokott pedagógusok kis szakasz vagy nagy szakasz felmenő rendszerben tanítják a gyerekeket.

Felső tagozatos diákjaink részére is biztosítjuk a közismereti tárgyakból az elvárásoknak megfelelő tehetséggondozó és felzár­kóztató foglalkozásokat, amelye­ket szaktanáraink tartanak. A kerületi tanulmányi és sportversenyekre felkészítjük tanulóinkat.

Diákjaink délutánonként különböző szakkörö­kön fejlesztethetik képességeiket és igen gazdag szabadidős tevékenységek közül választhatnak az érdeklődők.

Szakkörök és tanfolyamok: informatika, idegen nyelv, sakk, diákszínpad, énekkar, KRESZ szakkör, színjátszó szakkör, felfedező kirándulások, rajz szakkör.

Táborok: nyári táborok.

Sportélet: korcsolya, röplabda, karate, foci, kézilabda, kosárlabda, úszás.

 

Egyéb fontos információk

A tanulóknak napközit, tanulószo­bát és étkezési lehetőséget tudunk biztosítani.
Iskolánk reggel 7.00 órától ügyelettel várja a tanuló­kat, délután az ügyeletben 17.00 óráig tartózkodhat­nak a gyerekek.
Iskolánkban gyógytestnevelő, logopédus, és fejlesztő pedagógusok segítik a rászoruló tanulókat.

 

Az esetleges változásokról, a Kopogtatóval kapcsolatos további információkról a Kopogtató oldalán adunk értesítést.