-

Tudásmegosztó workshop

P1020374-tmbDigitális svédasztal az Újbudai Petőfiben.

 

 

Tudásmegosztó workshop
VEKOP 7.3.3-17-2017-00011

„Digitális svédasztal az Újbudai Petőfiben”

Helyszín:
Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.

Google meet kapcsolat:
szaktanácsadó, vendégek

Időpont:
2020. december 2. szerda 10 óra

Programfelelős, szervező:
Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva igazgató, pályázati koordinátor

Téma:
Online együttműködés részleteinek kidolgozása (drive-VEKOP - Digitális svédasztal a fejlesztő csoporttal, később a saját tantestülettel, 2021. tavaszán a 4 bevont iskola, majd a kerület iskoláival való megosztás)

 

PROGRAM

1. A digitális svédasztal tartalmi elemeinek meghatározása
dr. Pereszlényiné Kocsis Éva igazgató
(együttműködés - partnerek, kapcsolatfelvétel, feladatok meghatározása, vállalások, a vállalt (Geomath, Geogebra, Lego) programcsomag adaptációja, a hátrány kompenzáció csökkentését szolgáló digitális tartalmak fejlesztése, az IKT eszközök alkalmazása)

2. Használt alkalmazások - Salamon Péterné bevont pedagógus
• Lego story starter – Kocsis Tünde
• Geogebra – Almási Klára
• Mor to Math – Salamon Péterné
• LearningApps – Wordwall – Varga Dóra
• Legorobot – Szabados Mátyás
• Prezi, ppt – Gáspár Klaudia

3. Az oktatásban használt eszközök
Bálint Levente rendszergazda

4. Digitális tananyagok történelem órán
Tomcsányi László történelem tanár

5. Tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások, segédanyagok bemutatása

Név Projektleírások
Fülöp Márta KRÉTA Kollaborációs tér
Salamon Péterné Lego MoreToMath
Kocsis Tünde Lego story starter
Szabados Mátyás Legorobot
Varga Dóra LearningApps – Wordwall
Almási Klára Geogebra
Gáspár Klaudia Prezi, ppt

SZÜNET
12:50 – 15 óra

6. Digitális tanmenetek, digitalizált óravázlatok prezentálása

Név Téma Osztály
Salamon Péterné Lego MoreToMath/matematika 2.b
Kocsis Tünde Szövegértés fejlesztése a LEGO StoryStarter csomag alkalmazásával 3.b
Nagyné Szaka Anita "Válogatunk, rendszerezünk"/matematika 4.b
Varga Dóra Szövegértés fejlesztése interaktív programokkal, játékokkal (Wordwall, LearningApps) 2.a
Szabados Mátyás LEGO Mindstorms EV3 robot alkalmazásának lehetősége matematika órán 1.a
Almási Klára Lineáris függvények geogebrával 8.o
Gáspár Klaudia Hivatkozás és hiperhivatkozás elhelyezése a prezentációban  

 

7. A digitális svédasztal - tartalmi részek összeállítása
dr. Pereszlényiné Kocsis Éva ig.

kb. 15 óra: Rendezvény zárása, tapasztalatok összegzése
dr. Pereszlényiné Kocsis Éva ig.

 

Beszámoló a program megvalósításáról

„Digitális svédasztal az Újbudai Petőfiben”  címmel tudásmegosztó workshop-ot tartottunk iskolánkban, melynek részletes programját a VEKOP pályázat bevont pedagógusai határozták meg. A tudásmegosztás interaktív módon valósult meg.

Célok:  
• iskolai keretek között megvalósuló digitális kultúra fejlesztési lehetőségeinek bemutatása, bemutató órák, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök bemutatása a meghívottaknak,
• megszerzett ismeretek továbbadása,
• digitális tartalmak közzététele.
Tevékenységbe bevontak köre: szakmai megvalósítók, tanítók, tanárok, intézményvezető, szaktanácsadó

Helyszínek:
• számítástechnika terem
• okosterem
• tantermek
• digitális tér – google meet

A szakmai nap programjának leírása:

A megfelelő digitális tanterem és eszközállomány biztosított volt a rendezvényhez. A rendezvényt 10:00 órakor dr. Pereszlényiné Kocsis Éva intézményvezető nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a folyamatos informatikai technikai fejlesztés elengedhetetlen. Beszámolt arról, hogy tovább bővült az igényeknek megfelelő modern okosteremmel és okostáblákkal az iskola. Négy tanterembe nagyméretű digitális táblát vettünk a pályázati forrásokból.

A szakmai megnyitót követően a More To Math szoftverről és a hozzá tartozó Lego alapkészletekről hallhattunk előadást Salamon Péterné intézményvezető-helyettestől. Ez azonnal használható oktatási segédanyag, amely a matematikai alapkészségek és problémamegoldó gondolkodás oktatásához nyújt segítséget. Az oktatási eszköz a tanulót tapasztalati úton bevezeti, és az így nyert tudást elmélyíti az olyan matematikai kompetenciákban, mint a megszerzett tudás alkalmazása, az egyéni és csoportos problémamegoldás, érvelés, kitartás, precizitás. Az ismerős LEGO elemeket felhasználva a tanulók valós megértéshez jutnak, így magabiztosan, motiváltan gondolkodnak, írnak és beszélnek a matematikában.

A következő előadás a szövegértés témakört érintette, Kocsis Tünde tanító előadásában. A LEGO® StoryStarter használatával a tanulók történeteket kitalálva kommunikálhatnak egymással, jeleneteket alkothatnak a LEGO® elemekből, fényképeket készíthetnek róla és képregénnyé szerkeszthetik a StoryVisualizer szoftverrel.

Ezt követően Nagyné Szaka Anita tanító tartott digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát a többi pedagógus bevonásával. Az óra témája: Válogatunk, és rendszerezünk. Összegzésében megállapította, hogy a technológiai eszközök hatékonyabbá tehetik a matematika tanítását. (okosdoboz, https://learningapps.org/ )

Varga Dóra digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát tartott. Tanulói már elsőben megismerkedtek a tabletek és az interaktív tábla használatával. A bemutatott tantárgy olvasás óra volt. Az Égigérő paszuly című mesét kellett feldolgozni, különböző rávezető feladatokkal. (https://www.youtube.com/watch?v=oy6dmVjFnwA, párkereső játék https://learningapps.org/7919539, szerencsekerék: https://wordwall.net/hu/resource/7763718/olvas%c3%a1s/az-%c3%a9gig-%c3%a..., tankockák: https://learningapps.org/4205517)

Szabados Mátyás tanító a Lego Mindstorm Ev3 robotot mutatta be. A robot segíti a logikai gondolkodást és a konstruálási képességek fejlesztését. Építhetünk távirányítással működő szerkezetet, vagy vehetünk példákat robotokra a valóságból és elkészíthetjük annak hasonmását, de saját elképzelésünknek megfelelő funkcióval bíró konstrukciót is létrehozhatunk.

A felső tagozaton Almási Klára intézményvezető helyettes a Geogebra rejtelmeibe vezetett be minket. A program alkalmas matematikai és természettudományos összefüggések vizuális megjelenítésére és játékos elemzésére. Az animációk, a változtatható paraméterek segítségével könnyebben felismerhetjük és megérthetjük az összefüggéseket.

Másik felsős kolléganő, Gáspár Klaudia a hiperlink és a hiperhivatkozás adta lehetőségeket személtette egy előre elkészített feladat alapján. Elmagyarázta, mire lehet beállítani a Power Point programban a hivatkozásokat. Egy prezentációt összeállítani ma már általános iskolásoktól is elvárás, a pedagógusok is szívesen használják.

Fülöp Márta szaktanácsadó online előadást tartott számunkra a Kréta DKT használatáról. Az online térbe egy új kollégánk, Tomcsányi László is bekapcsolódott, aki bár csak ebben a tanévben érkezett hozzánk, szívesen vesz részt a digitális módszertani csomagunk bevezetésében, használatában, elterjesztésében.

Bálint Levente rendszergazda nem csak a háttérből segíti a munkánkat, hanem aktív résztvevője volt a szakmai napunknak is.

A szakmai rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltásának bemutatását, megerősítését. A digitális módszertani csomagok alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség.