-

Óvodában maradás további egy évig

Forums: 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az óvodában maradásról.

 

 

Az Oktatási Hivatal honlapján tették közzé az alábbiakat:

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet benyújtani.

A tankötelezettség megkezdésének halasztásával kapcsolatos kérelem űrlap elérhetősége:
https://ohtan.oh.gov.hu/

További információk a hivatal honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_hala...