-

A 2021-22-es tanév iskolai rendje

Forums: 

etkezes-tmbEsemények, ünnepnapok, szünetek időpontja.

 

 

A 2021-22-es tanév iskolai rendje
 

1. Mérések

Belső mérés
   - 5. évfolyam: matematika, szövegértés, 2022. május 25.
   - 6. évfolyam: magyar és matematika próbamérés januárban.
   - 7. évfolyam: matematika, szövegértés, 2022. május 25.
   - 8. évfolyam: magyar és matematika próbamérés januárban.

Diagnosztikai mérés - kerületi mérések
   1. évfolyam: bemeneti mérés 2021. szeptember

Országos kompetenciamérés
   Témája: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv
   Érintett évfolyamok: 6., 8. évfolyam

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,
   a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,
   b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.
közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (8. évfolyamon):
   2021. szeptember 20. és 2021. október 11.  között az OH informatika rendszerében

Az 5-8. évfolyamon a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
2022. január 10. és 2022. április 22. között. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2022. június 15-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.
 

A mérések összefoglaló táblázata

Időpont Mérés Mérés célja Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők
2021.09.29. bemeneti az iskolába érkező tanulók (első évf.) képességeinek felmérése kerületi mérés mérőlap osztályfőnökök intézményvezető-helyettes
2021.10.15. difer

az iskolai előre-haladás szempon-jából kritikus elemi készségek felmérése

diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer fejlesztő pedagógus
2022.01. félévi belső mérés tantárgyi minimumok elérésének vizsgálata intézményi mérőlapok szaktanárok munkaközösség-vezetők
2022. január 10.-április 22. Net-Fit mérés fizikai fittségi mérés fittségi tesztek elkészítése testnevelés munkaközösség intézményvezető-helyettes
2022.05. országos kompetenciamérés szövegértés és matematika 6. és 8. évfolyamon tanulói kompetenciák mérése központi feladatlapok felügyelő tanárok
2022.05. nyelvi és természettudományi mérés 6. és 8. évfolyamon tanulói kompetenciák mérése központi feladatlapok nem szakos felügyelő tanárok
2022.05.25. belső mérés, szövegértés és matematika 5. és 7. évfolyamon tanulói kompetenciák mérése központi feladatlapok

nem szakos felügyelő tanárok

2022.06. kimeneti belső mérés tanév végén tantárgyi minimumok elérésének vizsgálata intézményi mérőlapok szaktanárok munkaközösség-vezetők

 

2. A tanév rendje – szünetek

- Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda) 8 óra.
- Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda). A tanítási napok száma: 181 nap.
- A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart.
- Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat, a szülőket az első félévben elért eredményekről.

Tanítási szünetek
- Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
- Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
- Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Szombati munkanapok
- 2021. szeptember 11. – munkanap – Válassz Sportot Újbudán!
- 2021. december 11. (szombat) – áthelyezett munkanap, ledolgozva szept. 11-én.
   (Országosan: december 24. (péntek) helyett munkanap.)
- 2022. március 26. – munkanap – III. Tanítás nélküli munkanap
  (Országosan: márcus 14. (hétfő) helyett munkanap.)
 

3. Tanítás nélküli munkanapok

Tanítás nélküli munkanap Időpont Program
I. 2021. október 1.
péntek
Módszertani nap: digitális technológiák, módszerek alkalmazása, bemutatása. Új intézményi dokumentumok elfogadása. Mindennapi kreativitásfejlesztés (külsős előadó).
II. 2022. január 28.
péntek
Félévi értekezlet.
III. 2022. március 26.
szombat
Munkaközösségek szakmai műhelyfoglalkozása a munkaközösség munkaterve alapján.
IV. 2022. április 13.
szerda
Nevelési értekezlet: nevelőtestületi program a szervezeti kultúra fejlesztése érdekében.
V. 2022. május 26.
csütörtök
DÖK nap. A Diákönkormányzati nap programjai.
VI. 2022. május 27.
péntek
Pályaorientációs nap - osztálykirándulások

Az iskola a tanítás nélküli munkanapra – a szülők (a tanítás nélküli munkanapot megelőzően 1 héttel) előzetesen leadott igényére – megszervezi a tanuló felügyeletét.
 

4. Iskolai ünnepségek, programok

Tanévnyitó ünnepség: 2021. szeptember 1. (szerda) 8 óra
Sport: Válassz Sportot Újbudán! 2021. szeptember 11. (szombat) (áthelyezett munkanap)
Papírgyűjtés: 2021. október eleje.
Mikuláskupa: 2021. december 9. (csütörtök)
Papírgyűjtés: 2021. október 12-13-14.
Ruhagyűjtés:
   - 2021. november
   - 2022. május
Egyéni fényképezés: október
Október 23-i ünnepség: 2021. október 22. (péntek) 12 óra ünnepség, 13 óra koszorúzás
Karácsonyi koncert: 2021. december 15. (szerda)
Farsang: 2022. február 11. (péntek)
Egészséghét: 2022. február 14-18.
Petőfi Napok: 2022. március 9-11. (szerda-péntek)
Osztályfényképezés: március vége, május eleje
Március 15-i ünnepség: 2022. március 11. (péntek) 11 óra és 12 óra
Témahetek:
   a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,
   b) Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,
   c) Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között.
   d) Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24. (péntek)
Föld Napja: 2022. április 22. (péntek) – környezettudatos nap
A Nemzeti Összetartozás Napja: 2022. június 4. (június 3. péntek)
Tanévzáró ünnepség és ballagás: 2022. június 17. péntek 17 óra vagy 20. hétfő
Tanévnyitó ünnepség: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra
 

5. Szülők tájékoztatása

Szülői értekezletek 17 órától
- 2021. szeptember 1. (szerda)     első évfolyam,        
- 2021. szeptember 6. (hétfő)    alsós évfolyamok
- 2021. szeptember 7. (kedd)    felsős évfolyamok
- 2022. január31. (hétfő)    alsós évfolyamok
- 2022. február 1. (kedd)    felsős évfolyamok

Fogadóórák 17 órától
- 2021. október 11. (hétfő)
- 2021. november 29. (hétfő)       
- 2022. március 21. (hétfő)
- 2022. május 9. (hétfő)

Iskolai SZMK tájékoztatása:
- 2021. szeptember 8. (szerda) 17 óra
- 2021. február 2. (szerda) 17 óra
 

6. Beiratkozás
Általános iskolai beiratkozás: 2022. április 21-22. (csütörtök-péntek)
 

7. Munkaalkalmassági orvosi vizsgálat
- 2021. szeptember 9. (csütörtök) 9-14 óra között
- 2021. szeptember 10. (péntek) 9-14 óra között
 

8. Munka- és tűzvédelmi oktatás
2021. szeptember 13. és október 1. között az online felületen.
 

9. Értekezletek
- Alakuló értekezlet: 2021. augusztus 23. (hétfő) 9 óra    
- Tanévnyitó értekezlet: 2021. augusztus 30. (hétfő) 9 óra
- Félévi értekezlet: 2022. január 28. (péntek) 9 óra
- Tanévzáró értekezlet: 2022. június 22. (szerda) 9 óra
- Félévi osztályozó értekezlet – alsó tagozat: 2022. január 20-21. (csütörtök-péntek)
- Félévi osztályozó értekezlet – felső tagozat: 2022. január 24. (hétfő)
- Osztályozó értekezlet – alsó tagozat: 2022. június 14. (kedd)
- Osztályozó értekezlet – felső tagozat: 2022. június 15. (szerda)

Munkatervek leadása: 2021. szeptember 10-ig (péntek)
Tanmenetek leadása: 2021. szeptember 17-ig (péntek)

Munkaközösség-vezetői, szakmai vezetői megbeszélések
2021. augusztus 23. (hétfő) 13 óra, valamint szükség szerint egyeztetés alapján hétfői napokon.