-

Az étkezéssel kapcsolatos információk

 

Étkezési díjak

Az étkezések teljes árú térítési díja egy napra:

Reggeli 105 Ft
Ebéd 474 Ft
Uzsonna 97 Ft
Összesen: 676 Ft

 
Az étkezési díj be nem fizetése esetén:
Az E-menza rendszer nem enged új étkezést megrendelni mindaddig, amíg a be nem fizetett díj összege meghaladja a 15.000 Ft-ot, illetve ha a tartozás az adott megrendelő esetén meghaladja 10 nap étkezési díját. A hátralékra vonatkozó összeghatárok változhatnak!
 

A teljes árú illetve kedvezményes étkezési díj megállapítása

A fizetendő díj, ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

a) több, mint 85600 Ft:
   676 Ft/nap, ebből a reggeli 105 Ft, az ebéd 474 Ft, az uszonna 97 Ft;
b) nem haladja meg a 85600 Ft-ot:
   az a) pont szerinti összeg 50 százaléka;
c) nem haladja meg az 53500 Ft-ot:
   az a) pont szerinti összeg 25 százaléka.

A kedvezmény megállapításához (25 vagy 50%-os térítés) kérelemnyomtatványt kell kitölteni és az intézményben leadni, a megfelelő igazolásokat mellékelve. A kedvezményre  jogosító dokumentumokat tehát be kell mutatni a titkárságon, nem elegendő ezeket feltölteni az E-menza rendszerbe.

A kitöltött kérelemhez a következőket kell mellékelni:
1. A kérelmező és családtagjai (a kérelmezővel egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók) jövedelemigazolásait az alábbiak szerint:
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap jövedelmét igazoló dokumentumot,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmét igazoló dokumentumot.
2. A személyi igazolvány másolatát.
3. 18 éven felüli gyermek részéről iskolalátogatási igazolást.
4. Egyedülálló kérelmező esetében a válásról, gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló igazolást.

A kérelem nyomtatvány letölthető innen.

Három vagy több gyermek esetén:
Három vagy több gyerek esetén 50%-os étkezési kedvezmény kérelmezhető egy nyomtatvány kitöltésével és a családi pótlékról szóló szelvénnyel vagy olyan bankkivonattal, ahol látszik a családi pótlék összege. A nyomtatvány letölthető innen.

 

Tájékoztató az iskolai E-menza rendszerről

2019. április 1-től a menzakártya rendszer segíti az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézést. A gyermekek étkezésének megrendelését, lemondását ebben a rendszerben maguk a szülők végzik (szükség esetén az iskola természetesen segítséget nyújt). Az E-menza használatba vételéhez a szülőknek regisztrálniuk kell az E-menza weboldalán, amihez egy működő e-mail cím szükséges. A regisztráció menetéről lejjebb, a Hogyan tudja használni az E-menza rendszert? résznél olvashatnak, de az előtte lévő ismertetőben is fontos információk találhatók (pl. az étkezés lemondásával kapcsolatban), kérjük, olvassák el figyelmesen a tájékoztatót.

Az új menzakártya rendszer lényege, hogy a szülők egy internetes felületen intézhetik gyermekük számára az étkezések megrendelését, lemondását és a fizetést is; megnézhetik az étlapot, a korábbi rendeléseket és számlákat. Nem szükséges többé az iskolai ügyintézőt személyesen vagy telefonon keresni, mivel a rendszer internetes oldaláról a teljes folyamat otthonról, kényelmesen intézhető.

Rugalmasabbá válik az étkezés lemondása is, ami felesleges kiadásoktól mentheti meg a szülőt, emellett az étel sem vész kárba. Ha a gyermek valamiért nem megy iskolába, az adott időtartamra korábban megrendelt étkezés egyszerűen törölhető az online felületen. A keletkező túlfizetést a rendszer automatikusan tárolja, és levonja a következő megrendelések díjából.

Az étkezőben a gyerekek részére egy kártyaolvasó került elhelyezésre, amely az ételkiadást támogatja a konyhán. A rendszerbe a szülők – előzetes regisztráció után – otthonról, a munkahelyről, vagy bármilyen egyéb internet hozzáféréssel rendelkező helyről bejelentkezhetnek. Nincs szükség külön program telepítésére, a felület használatához csupán böngészőprogram szükséges (Chrome, Firefox, Edge stb.).

Miért hasznos az új E-menza (menzakártya) rendszer?

  • az étkezések akár egyedi időtartamra is egyszerűen megrendelhetők az online felületen, továbbá könnyen és gyorsan lemondhatók legkésőbb az igénybe vétel előtti munkanapon délelőtt 9 óráig (pl. a keddi étkezést legkésőbb hétfő reggel 9 óráig áll módunkban lemondani, a hétfőit péntek 9 óráig);
  • a rendszer kezeli és tárolja a jóváírható kedvezményeket (pl. normatív vagy önkormányzati támogatás) és az allergiával, ételintoleranciával kapcsolatos információkat;
  • az esetleges adminisztrációs hibák visszakövethetővé válnak a kártyák használata és a rendelések, lemondások, befizetések naprakész nyilvántartásának köszönhetően;
  • az internetes felületen, a megrendelés során, többféle fizetési módból választhatnak az étkezés kiegyenlítéséhez:
    •     bankkártyás fizetés,
    •     banki átutalás és
    •     csoportos beszedési megbízás

Az utalvánnyal ("csekkel") történő befizetési mód megszűnt.
Helyette használható pl. a banki átutalás, ami elvégezhető otthoni internetes bankolással, vagy személyesen egy bankfiókban.
Az átutaláshoz szükséges adatok (összeg, számlaszám) az E-menza oldalán a Pénzügyek fül alatt találhatók meg.

Csoportos beszedési megbízás
Azok számára, akik korábban csoportos beszedési megbízással fizették be az étkezési díjat, az E-menzában is beállítottuk ezt a fizetési módot. A csoportos beszedéshez szükséges adatok átkerülnek a régiből az új rendszerbe, ezzel kapcsolatban a szülőknek nincs további teendője.
A csoportos beszedések indítása havonta egyszer történik hónap elején. Így ha a hónap közepén rendelnek csoportossal az várhatóan csak a következő havi csoportos beszedéssel kerül levonásra a számlájukról. A fizetés időpontjától függetlenül a gyermekek számára megrendelt ételt természetesen minden esetben kiszállítják.

Ha valakinek nincs internet hozzáférése, és ezért személyesen nem használja az E-menza rendszert, az ügyintézést kérheti a titkárságon. Ilyen esetben a megszűnő csekk helyett a soron következő befizetésről kaphat értesítést, ha ezt kéri.

 

Hogyan tudja használni az E-menza rendszert?

A https://ujbuda.e-menza.hu oldalra navigálva egy e-mail cím és jelszó megadása már elegendő a szülői regisztrációhoz.

 

 

A sikeres regisztráció után a rendszer azonnal átirányít egy olyan oldalra, ahol be kell írni a gyermeke azonosító kódját: ezt az iskolától nyomtatott formában kapják meg a szülők. Ezzel a lépéssel a rendszer a regisztráló szülőhöz rendeli a gyermekét.

 

 

Miután megadták a gyermekük (gyermekeik) regisztrációs kódját, egy olyan oldalra jutnak, ahol láthatják az ételrendeléseket tartalmazó naptárt, könnyen és gyorsan intézhetik a rendeléseket és a lemondásokat.

 

 

Az ételrendelés folyamatán a rendszer saját, háromlépéses „varázslója” vezet végig; az étkezések és időtartamok megadásától a fizetési mód kiválasztásán át a rendelés rögzítéséig.

 

 

Rendelések lemondása

Ha a gyermek – betegség miatt vagy egyéb okból – hiányzik az iskolából, a korábban már megrendelt étkezés lemondható az online felületen, legkésőbb az igénybe vétel előtti utolsó munkanapon, délelőtt 9 óráig. A megrendelt étkezés/étkezések visszamondásához csupán az adott napra kell kattintani a felületen és megerősíteni a lemondás tényét.
Az így keletkező túlfizetést a rendszer automatikusan tárolja és levonja a következő megrendelések díjából.

 

Rendelések, befizetések, számlák nyomon követése

A „Pénzügyek” menüben áttekinthetők a megrendelések, a lemondások és az étkezésekért fizetett összegekről szóló számlák. Az egyes rendelési sorokra kattintva láthatók a rendelt étkezések, az időtartamok, a megrendelések állapota, a fizetés módja és a fizetendő összeg. A számla sorokat kiválasztva elérhető a számlaképek kinyomtatható változata.

 

Mit tegyen, ha nincsen e-mail címe, se internet hozzáférése?

E-mail címmel nem rendelkező szülőknek az Iskolatitkárt kell megkeresni, és rajta keresztül tudják intézni a megrendelést és a lemondást. Az étkezéssel összefüggő ügyeket Perendyné Karádi Gabriella intézi.

E-mail fiókkal rendelkezők levélben is fordulhatnak a titkársághoz:
E-mail:   titkarsag petofi . dbtk . hu

 

Iskolagyümölcs

Iskolánk ebben a tanévben is részt vesz az iskolagyümölcs programban, melynek keretében minden héten friss gyümölcsöt és gyümölcslevet kapnak az 1-6. évfolyamos tanulók. Időnként kóstoltatással ismerkedhetnek meg kevésbé népszerű zöldség, gyümölcs ízével is (pl. paprika, szőlő, retek, szilva, körte).